Οι εργαζόμενοι στα Προγράμματα  Κοινωφελούς εργασίας απέκτησαν δικαιώματα  (ακολουθεί η εγκύκλιος ) τα οποία καταχτήθηκαν κάτω από την πάλη και την καθοδήγηση των ταξικών δυνάμεων. 

Συγκεκριμένα :σωματεία και συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ από τον κλάδο των ΟΤΑ, εδώ και χρόνια έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας (5μηνα) είτε μέσω των ΜΚΟ είτε μέσω του ΟΑΕΔ, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

Η προσπάθεια των κυβερνήσεων να ξεγελάσουν την ανεργία μέσα από εργασιακές σχέσεις γαλέρας, αλλά και η αξιοποίηση από δημάρχους αυτού του τζάμπα προσωπικού για να καλύψουν τα κενά των δήμων, βρήκαν απέναντι τις ταξικές δυνάμεις, οι οποίες, αφού εξηγούσαν ότι είναι αντίθετες σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις, την ίδια ώρα έδιναν τη μάχη για να υπερασπιστούν σε κάθε δήμο τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα αυτών των συναδέλφων.

Με την έναρξη του φετινού προγράμματος (Ιούλης 2015), οι ταξικές δυνάμεις βρέθηκαν ξανά στην πρώτη γραμμή. Με τα πρώτα εργατικά "ατυχήματα" συναδέλφων στα 5μηνα, έκαναν άμεσα παρέμβαση στο υπουργείο Εργασίας αναδεικνύοντας τόσο το προσωπικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε συναδέλφους, όσο και το συνολικό ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, όπως με τα τρία εργατικά ατυχήματα στους Δήμους Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Λάρισας όπου με αγώνα εξασφαλίστηκε ότι κανένας συνάδελφος από αυτούς δεν θα χάσει τη θέση του και ταυτόχρονα θα πληρώνονται μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους.

Η εγκύκλιος με τα δικαιώματα που ακολουθεί πρέπει: 1.Να εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες και 2.να γίνουν γνωστά και να απαιτείται η εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.

Από το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζεται ότι:

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος περί Κοινωφελούς εργασίας, της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 και σε συνέχεια της εγκυκλίου 414/ 9-9-2015 και της επιστολής 5.25552/5.19913/ 16-10-2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κας Ουρανίας Αντωνοπούλου διευκρινίζουμε ότι:

α) Οι εργαζόμενες έχουν δικαίωμα στις άδειες κυοφορίας / λοχείας, υπό τους όρους του π.δ. 176/97, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 92/85. Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων αυτών είναι καθολικής εμβέλειας. Περιορισμοί προκύπτουν ωστόσο ως προς τη διατήρηση του δικαιώματος στον μισθό κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, πέραν του μισού μήνα (που κατοχυρώνεται από το άρθρο 658 Α.Κ.), από το άρθρο 11 του π.δ. 176/97 (άρθρο 11 της Οδηγίας 92/85).

β) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις διευκολύνσεις εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την εσωτερική νομοθεσία (άρθρο 7 παρ. Β ν. 3144/2003).

γ) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε κανονική άδεια μετ’ αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/88, διάταξη από την οποία δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση, και το άρθρο 6 του ν. 3144/2003.

δ) Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στις αναρρωτικές άδειες, υπό τους όρους των γενικών και των τυχόν ειδικότερων διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας.

ε) Όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στα προγράμματα, οι οποίοι, ορθά, ασφαλίζονται ως μισθωτοί (πακέτο κάλυψης 101), εφαρμόζεται πλήρως η κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ως προς τα δικαιώματα σε κοινωνικοασφαλιστικές παροχές σε είδος και σε χρήμα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και την αυξημένη προστασία θυμάτων εργατικών ατυχημάτων, η οποία αποτελεί και διεθνή υποχρέωση της χώρας (υπ’ αρ. 17 ∆.Σ.Ε.).»

 

Ζιώβας Βασίλης

Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 

Μέλος του Σωματείου εργαζομένων Δήμου Αρταίων

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

--------------------------------------------------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σόμπα υγραερίου, καινούργια. 60 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

Go to top