ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ

Μπορεί οι εκλογές της 7 ης Ιουλίου να πέρασαν, όμως κάποια τερτίπια του εκλογικού νόμου…έμειναν.

Και επειδή πολύς λόγος γίνεται από τώρα για την κατάργηση της απλής αναλογικής, ως του ήδη ψηφισμένου εκλογικού συστήματος που θα ισχύσει για τις αμέσως επόμενες εκλογές, και για την αντικατάστασή του από ένα σύστημα που θα διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα της χώρας από το πρώτο κόμμα, εκτιμούμε ότι και το νέο εκλογικό σύστημα θα είναι μικτό. Το οποίο  θα προσιδιάζει με το ισχύον, προβλέποντας ειδικότερα κάποια διαφοροπίηση προς τα πάνω του ελάχιστου ποσοστού ενός κόμματος για να εισέλθει στη Βουλή και ενδεχομένως  τη μείωση του bonus των 50 εδρών υπέρ του πρώτου κόμματος. Για αυτό θεωρήσαμε ότι έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε, όσο πιο απλά γίνεται τον ισχύοντα εκλογικό νόμο και παράλληλα να αναδείξουμε τα λεγόμενα τερτίπια του, που είτε ίσχυσαν προνομιακά για το πρώτο κόμμα είτε αδίκησαν κάποια από αυτά που συμμετείχαν στις πρόσφατες εκλογές. Άλλωστε και του νέου εκλογικού συστήματος η φιλοσοφία θα είναι η ίδια… Ερωτήματα, όπως για παράδειγμα: Πως υπολογίζει κάποιος τις κατανεμόμενες έδρες των κομμάτων  μόνο με γνωστά τα ποσοστά τους και το αντίστροφο;Ή, ποιες οι έδρες των κομμάτων αν η «Χρυσή Αυγή» έπιανε το 3% και επομένως έμπαινε στη Βουλή;Ή, πως εξηγείται, ενώ το πρώτο κόμμα(ΝΔ) με το ίδιο ποσοστό π.χ 32,32% άλλοτε να παίρνει 160  και άλλοτε μόλις 151 έδρες, ή το απίστευτο η ΝΔ με 38% να παίρνει μόνο 98 +50(δώρο)=148 έδρες;
Και το κυριότερο, ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος, που με αυτό ή πάνω από αυτό θα είχε σίγουρη αυτοδυναμία και με πόσες έδρες;Θεωρούμε ότι τα πιο πάνω ερωτήματα έχουν ενδιφέρον και για αυτό πιο κάτω σε δύο συνέχειες, αναπτύσουμε το σκεπτικό, θεωρητικό και πρακτικό, προκειμένου ο αναγνώστης να δει πως απαντώνται τα πιο πάνω ερωτήματα αλλά και πως με το εν λόγω σκεπτικό επαληθεόνται τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών κ.ά.
Εν τούτοις προς διευκόλυνση των αμύητων στον μαγικό κόσμο των αριθμών, φροντίσαμε για κάθε μαθηματικό τύπο που χρησιμοποιούμε ή  συμπέρασμα που καταλήγουμε να διατυπώνουμε τον αντίστοιχο λεκτικό κανόνα , ώστε οι μη μυημένοι να μπορούν να τον χρησιμοποιούν στην πράξη. Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι:

▪Tο νομικό πλαίσιο(εκλογικός νόμος) και το  μαθηματικό μοντέλο, με το οποίο, μεταξύ των άλλων υπολογίζονται: το ΠΚ (ποσοστό επί της %  των εγκύρων της επικράτειας), καθώς και οι αντίστοιχες έδρες ΕΚ ενός κόμματος, περιγράφουν οι  δύο πιο κάτω μαθηματικοί τύποι:

(1) Εκ = (Πκ Χ 250): Σολ (όπου Σολ = άθροισμα ποσοστών των κομμάτων που μπαίνουν στην Βουλή, δ.λ.δ πιάνουν τουλάχιστον το 3% επί των εγκύρων της επικράτειας).
Ο κανόνας: Για να υπολογίσουμε τις έδρες ενός κόμματος πολαπλασιάζουμε το ποσοστό του με τον αριθμό 250 και το αποτέλεσμα το διαιρούμε με το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που πιάνουν το 3% ή πιο πάνω…
Και ο ισοδύναμος(προκύπτει από τον πιο πάνω αν θεωρηθεί άγνωστος ο ΠΚ ).
(2) Πκ = (Εκ ΧΣολ):250

Ο κανόνας: Για να υπολογίσουμε το ποσοστό ενός κόμματος πολ/με τον αριθμό των εδρών του με το άθροισμα των ποσοστών των κομμάτων που πιάνουν το 3% και πάνω και το αποτελέσμα το δαιρούμε με τον αριθμό 250.

▪Ακόμη, επειδή το εκλογικό σύστημα μοιράζει αναλογικά τις 250 από τις 300 έδρες  και οι υπόλοιπες 50 έδρες δίνονται στο πρώτο κόμμα ως δώρο, εύλογα προκύπτει ότι προκειμένου να υπάρξει αυτοδυναμία, πρέπει αυτό  να κερδίσει τουλάχιστον 151 έδρες. Ήτοι 101 από τη μοιρασιά των 250 εδρών και τις επιπλέον 50 έδρες του δώρου(101+50=151 έδρες).

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα-1Αν υποθέσουμε ότι το βράδι των πρόσφατων εθνικών  εκλογών, τα κανάλια μετέδιδαν μόνο τα ποσοστά των κομμάτων, πως θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει τις έδρες του κάθε κόμματος που έμπαινε στη Βουλή;

Η ΛΥΣΗ

α) Τα ποσοστά των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή ήταν:   
ΠΝΔ = (ποσοστό της ΝΔ) = 39,85%,  ΠΣΥΡ.= (ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ)= 31,53%, ΠΚΙΝ.ΑΛ= (ποσοστό του ΚΙΝ.ΑΛ)= 8,10%, ΠΚΚΕ =(ποσοστόΚΚΕ)= 5,30%, ΠΕΛ.Λ.= (ποσοστό ΕΛ. ΛΥΣΗ) =3,70% και ΠΜΕΡ25 = (ποσοστό ΜΕΡΑ25) =3,44%. Ενώ Σολ = το άθροισμα των ποσοστών όσων κομμάτων μπήκαν στη Βουλή=39,85% +31,53% +8,10% + 5,30% + 3,70% +3,44%= 91,92%.

β) Σε εφαρμογή του πιο πάνω τύπου(1), έχουμε:

ΕΝΔ =(ΈδρεςΝΔ) =(39,85%Χ250):91,92%=(99,625):0,9192=108,382289

ΕΣΥΡ = (ΈδρεςΣΥΡΙΖΑ)= (31,53%Χ250):91,92%= 85,7539164.

ΕΚΙΝ.ΑΛ= (ΈδρεςΚΙΝ.ΑΛ) = (8,10%Χ250): 91,92%= 21,7580505.

ΕΚΚΕ=(Έδρες ΚΚΕ)=(5,30%Χ250): 91,92%= 14,4147084.

ΕΕΛ.ΛΥΣ= (ΈδρεςΕΛ.ΛΥΣ.)= 10,0630983.

Ε ΜΕΡ25=(ΈδρεςΜΕΡΑ25)= 9,35596151

γ) Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον ισχύοντα εκλογικό νόμο αναφορικά με την αναλογική κατανομή των 250 εδρών,  τα ακέραια μέρη των πιο πάνω πηλίκων είναι οι πρώτες έδρες που κερδίζει κάθε κόμμα αντίστοιχα, ήτοι: ΕΝΔ=108, ΕΣΥΡ.=85, ΕΚΙΝ.ΑΛ=21, ΕΚΚΕ=14, ΕΕΛ.ΛΥΣ =10  και ΕΜΕΡ25 =9.
δ) Ακολούθως -πάντα με το σκεπτικό του εκλογικού νόμου-αθροιζόμενα τα ευρεθέντα ακέραια πηλίκα: 108+85+21+14+ 10+9=247 και αφαιρούμενο του άθροίσματός τους από το 250, δηλαδή 250-247=3, παίρνουμε 3 έδρες που διατίθενται ανά 1 (έδρα)  στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, αρχίζοντας από το κόμμα του οποίου το πηλίκο  εμφανίζει το μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο, προχωρώντας προς τα κάτω, μέχρι εξαντλήσεώς της ευρεθείσας διαφοράς  3.
ε) Έτσι: ΕΚΙΝ.ΑΛ   =1 έδρα ,γιατί έχει το πρώτο κατά σειρά μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο(0,7580505),ΕΣΥΡ.=1 έδρα ,γιατί έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο( 0,7539164) και ΕΚΚΕ= 1 έδρα γιατί έχει το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο (0,4147084).
στ) Συμπερασματικά, οι κερδισμένες  έδρες για το κάθε κόμμα είναι: (ΝΔ)=108+50(δώρο)=158 , (ΣΥΡΙΖΑ)=85+1=86, (ΚΙΝ.ΑΛ.)=21+1=22, (ΚΚΕ)=14+1=15, (ΕΛ.ΛΥΣ)=10 και (ΜΈΡΑ 25)=9.
ζ΄) Δηλαδή πλήρης επιβεβαίωση της θεωρίας που αναπτύξαμε…

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΔΡΩΝ, ΕΑΝ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΜΠΑΙΝΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Πρόβλημα-2. Αν υποτεθεί ότι η Χρυσή Αυγή έπιανε το 3%(έμπαινε στη Βουλή), τότε ποιες θα ήταν οι έδρες του κάθε κόμματος;

Η ΛΥΣΗ

I)   Στην   περίπτωση αυτή, το μεν ποσοστό του κάθε ενός από τα 6 πιο πάνω κόμματα που μπήκαν στη Βουλή προφανώς  δεν  θα άλλαζε, όχι όμως και το Σολ,   αφού σε αυτό θα εμπεριέχονταν και το 3% της (Χ.Α). Επομένως εδώ:Σολ,  =91,92% +3%=94,92%
II) Όμως (όπως πιο πάνω) σε εφαρμογή του τύπου (2), (βλ.περίπτωση β΄), θα έχουμε διαδοχικά
ΕΝΔ =(39,85%Χ250): 94,92% =(99,625):0,9492= 104,9568060

ΕΣΥΡ = (31,53%Χ250):94,92%= 83,0436157

ΕΚΙΝ.ΑΛ. = (8,10%Χ250): 94,92%= 21,3337547

ΕΚΚΕ =(5,30%Χ250): 94,92%= 13,9591235.

Ε ΕΛ.ΛΥΣ= (3.7%.Χ250):94,92%=9,74504847

ΕΜΕΡ25=(3,44%Χ250): 94,92%= 9,06026128

ΕΧΑ=(3% Χ250): 94,92%= 7,9013906

III) Επαναλαμβάνοντας τα της πιο πάνω σκέψης (γ), όπου τα ακέραια μέρη των πιο πάνω πηλίκων θα είναι οι πρώτες έδρες που κέρδισε κάθε κόμμα αντίστοιχα, έχουμε: ΕΝΔ=104, ΕΣΥΡ.=83, ΕΚΙΝ.ΑΛ=21, ΕΚΚΕ=13, ΕΕΛ.ΛΥΣ =9 , ΕΜΕΡ25 =9 και ΕΧΑ = 7
IV) Ακολούθως (πάντα με το πιο σκεπτικό του εκλογικού νόμου) αθροίζονται τα ευρεθέντα ακέραια πηλίκα: 104+83+21+13+ 9+9 +7=246 και το άθροισμα αφαιρείται από το 250. Δηλαδή 250-246=4 που είναι οι 4 έδρες που διατίθενται ανά 1 (έδρα)  στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή, αρχίζοντας από κόμμα  που εμφανίζει το μεγαλύτερο από τα πιο πάνω δεκαδικό υπόλοιπο, προχωρώντας προς τα κάτω και μέχρι εξαντλήσεώς της ευρεθείσας διαφοράς 4.
V) Έτσι: ΕΚΚΕ= 1 έδρα, γιατί έχει το πρώτο κατά σειρά μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο (0,9591235). ΕΝΔ   =1 έδρα ,γιατί έχει το δεύτερο κατά σειρά μεγαλύτερο δεκαδικό υπόλοιπο(0,9568060). ΕΧΑ=1 έδρα, γιατί έχει το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο υπόλοιπο(0, 9013906), και ΕΕΛ.ΛΥΣ=1 έδρα, γιατί έχει το τέταρτο και τελευταίο κατά σειρά μεγαλύτερο υπόλοιπο(0,74504847).

VI) Συμπερασματικά η κατανομή των εδρών θα ήταν(βλ. πιο πάνω σκέψη στ΄):(ΝΔ) =104+ 1+50(δώρο)=155 , (ΣΥΡΙΖΑ)=83, (ΚΙΝ.ΑΛ.)=21, (ΚΚΕ)=13+1=14, (ΕΛ.ΛΥΣ)= 9+1=10 , (ΜΈΡΑ 25)=9 και (ΧΑ)= 7+1=8
Δηλαδή, παρά την (υποθετική) είσοδο της ΧΑ στη Βουλή, οπότε ο (ΣΥΡΙΖΑ) θα έχανε 3 έδρες, το ΚΙΝ.ΑΛ) 1 έδρα, το (ΚΚΕ) 1 έδρα και η (ΝΔ) 3 έδρες, και πάλι η τελευταία θα είχε αυτοδυναμία με 155 έδρες. Ωστόσο παρατηρούμε ότι η ΝΔ με το ίδιο ποσοστό(39,85%), παίρνει 3 έδρες λιγότερες.


Go to top