Το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης στην οριοθέτηση των εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας, έφερε στη Βουλή με Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 3519/391/2014) προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος Καλογιάννης.

Ειδικότερα στην Ερώτησή του που συνοδεύεται από Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρει:

«Η αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί μη ανανεώσιμο φυσικό πόρο και η Πολιτεία οφείλει να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία της, στο πλαίσιο της αειφορίας.

Δυστυχώς όμως, όπως έχω επανειλημμένα επισημάνει με ομιλίες και Ερωτήσεις μου στη Βουλή, τα τελευταία χρόνια οι πολιτικές των αρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα δυο Υπουργεία έδωσαν, το 2011 επί «πράσινης» Κυβερνήσεως, τη δυνατότητα αλλαγής χρήσης της γης υψηλής παραγωγικότητας με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων! Η ρύθμιση αυτή, πέραν των άλλων, έρχεται σε αντίθεση και με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο, που είχε θεσμοθετηθεί το 2008, το οποίο ρητά προστατεύει τη γη υψηλής παραγωγικότητας.

Σύμφωνα με το Ν. 3399/2005, με κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ (ΠΕΚΑ) και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, εξαιρουμένης αυτής που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι 600 μέτρα. Προαπαιτούμενο για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων αποτελεί ο καθορισμός των κριτηρίων ποιοτικής διαβάθμισης και κατάταξης σε κατηγορίες παραγωγικότητας της αγροτικής γης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με την ΚΥΑ 168040/2010 έγινε ο καθορισμός των κριτηρίων, όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ!

Συγκεκριμένα, με την έκδοση των τροποποιητικών αυτής ΚΥΑ υπ’ αριθ. 072528/2011 και 073710/2011, οι Υπουργοί ουσιαστικά παρέπεμψαν την αρχική ρύθμιση στις καλένδες. Η δε εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 75490/2011 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είχα επισημάνει, της έδωσε τη χαριστική βολή.

Απαντώντας σε παλιότερη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 12364/721/2010), η τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ενημέρωνε ότι μετά τον καθορισμό των κριτηρίων κατάταξης σε κατηγορίες θα ακολουθούσε ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων της γης υψηλής παραγωγικότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε επόμενη Ερώτησή μου (υπ’ αριθ. πρωτ.: 17266/812/2011) ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απάντησε ότι «συνεστήθη επιστημονική ομάδα εργασίας προκειμένου να συντονίσει την οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας».

Έκτοτε πέρασαν πάνω από τρία χρόνια, χωρίς να έχει γίνει κανένα βήμα επί του θέματος.

Καθώς μάλιστα η Κυβέρνηση, συνεχίζει ο Σταύρος Καλογιάννης, ορθώς επιχειρεί να ενισχύσει την επιστροφή στην ύπαιθρο της νέας γενιάς, προκειμένου αυτή να ασχοληθεί με τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία, είναι αυτονόητο ότι τα συναρμόδια Υπουργεία θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει για την οριοθέτηση των εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας, ώστε αυτές να αποτελέσουν πόλο έλξης και να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα από τους νέους αγρότες».

Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς:

• Σε ποιους λόγους οφείλεται η καθυστέρηση οριοθέτησης της γης υψηλής παραγωγικότητας και εάν υπάρχει η πολιτική βούληση για την οριοθέτησή της.

• Εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την οριοθέτηση της γης υψηλής παραγωγικότητας και ποιο είναι αυτό.

• Εάν η επιστημονική ομάδα εργασίας που είχε συσταθεί το 2011 και συντόνισε τις εργασίες καθορισμού των ορίων της γης υψηλής παραγωγικότητας, ολοκλήρωσε το έργο της. Ζητά δε, να κατατεθεί στη Βουλή το σχετικό πόρισμα. 

• Τέλος, πως εγγράφονται οι εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας, αφού αυτές δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί, στο Κτηματολόγιο που εκπονείται στη χώρα;

 

Επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ν. Ταγαράς για το Χωροταξικό Ηπείρου

Επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Ν. Ταγαράς όσα δήλωσε χθες ο Σταύρος Καλογιάννης για την καθυστέρηση εκπόνησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου Ηπείρου, απαντώντας στην σχετική Ερώτησή του (υπ’ αρ. πρωτ. 2137/2014) με την οποία, μεταξύ άλλων, ζητούσε να ενημερωθεί και για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και έγκρισής του.

Ο αν. Υπουργός στην απάντησή του προς τον Σταύρο Καλογιάννη, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των μελετών, αυτή της αξιολόγησης της εφαρμογής του υφιστάμενου Πλαισίου για όλες τις Περιφέρειες της χώρας και έχουν αποσταλεί τα πορίσματα στα συναρμόδια Υπουργεία και τις Περιφέρειες προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την προώθηση μέτρων, προγραμμάτων δράσεων, ενεργειών και ρυθμίσεων αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί το Β1 για τις περισσότερες Περιφέρειες, που αφορά τις προτάσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Τα παραδοτέα του Β1 σταδίου περιλαμβάνουν και την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Ηπείρου η μελέτη βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης του Β1 σταδίου από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ κατά την οποία γίνονται παρατηρήσεις, διορθώσεις, συμπληρώσεις προκειμένου όπως παραληφθεί οριστικά και ξεκινήσει η διαδικασία διαβούλευσης, όπου θα αποσταλεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση».

Ο Σταύρος Καλογιάννης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είναι προφανές ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, οι Περιφέρειες της χώρας (συμπεριλαμβανομένης της Ηπείρου) δεν θα έχουν “πλήρη, ολοκληρωμένα σύγχρονα, οραματικά, φιλόδοξα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης”, όπως επανειλημμένα είχε δηλώσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στη Βουλή. Είναι επίσης προφανές ότι μαζί με το Περιφερειακό Χωροταξικό Ηπείρου παραμένει άγνωστη και η τύχη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ιωαννίνων, αφού αυτά τα δύο συνδέθηκαν αναπόσπαστα με τις προχθεσινές δηλώσεις του κ. Υπουργού στα Ιωάννινα.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνομαι στα όσα δήλωσα χθες σχετικά με την συγκεχυμένη τακτική αντιμετώπισης, από το ΥΠΕΚΑ, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού των Ιωαννίνων και της Ηπείρου (Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο, Ρυθμιστικό Σχέδιο Ιωαννίνων, Προεδρικό διάταγμα Παμβώτιδας).

Τα ερωτήματα στα οποία οφείλει να απαντήσει το ΥΠΕΚΑ είναι: 

(α) ποιοί άραγε ήταν οι λόγοι επίκλησης της δήθεν αναγκαιότητας εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου, για την οποία μάλιστα ο Υπουργός δήλωνε στη Βουλή πριν από 3 ½ μήνες, στις 3 Ιουλίου 2014, ότι αυτή «ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες», 

(β) ποιο είναι το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των τριών προαναφερθεισών χωροταξικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων;

 

jsn-modulecontainer">

Go to top