Η Περιφερειακή Αρχή έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από το εμπάργκο που επιβλήθηκε από την Ε.Ε.  στη Ρωσία, για την απορρόφηση της παραγωγής των εσπεριδοειδών και των ακτινιδίων, τονίστηκε κατά τη συζήτηση του θέματος  στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από αίτημα της παράταξης της "Λαϊκής Συσπείρωσης".

Ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανακοίνωσε επίσης ότι έχει υποβληθεί αίτημα προς τους αρμόδιους υπουργούς για υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες για την προμήθεια αποχυμωτών, τους οποίους στη συνέχεια θα διαθέτει με χρησιδάνειο στα σχολεία και σε Ιδρύματα για τη χυμοποίηση εσπεριδοειδών. 

Μεταξύ των προτάσεων - αιτημάτων που έχει θέσει η Περιφέρεια Ηπείρου, όπως τις παρουσίασε ο εισηγητής της Περιφερειακής Αρχής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Ψαθάς περιλαμβάνονται και τα εξής: 

•  Αύξηση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων για επενδυτικούς σκοπούς με άντληση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

•  Πρόγραμμα  προβολής και προώθησης για φρέσκα φρούτα (Ροδάκινο – Πορτοκάλι) στην εσωτερική αγορά και  στην Ε.Ε. (Γερμανία, Σουηδία, Φιλανδία, Δανία, Ουγγαρία κ.α.)

• Να ξεκινήσουν διμερείς επαφές με τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες για το άνοιγμα νέων αγορών, για τα αγροτικά προϊόντα που θίγονται από το ρωσικό εμπάργκο

• Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την υπογραφή διμερών συμφωνιών για τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους με χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Μαλαισία κ.α.

• Να δημιουργηθεί άμεσα φυτοϋγειονομική βάση δεδομένων, με σκοπό την ταχύτερη έκδοση των απαιτούμενων για τις εξαγωγές πιστοποιητικών

• Να εξεταστούν τρόποι και μέθοδοι που θα συμβάλουν στη μείωση του μεταφορικού κόστους των προς εξαγωγή αγροτικών προϊόντων

• Να ενεργοποιηθεί η ειδική διυπουργική επιτροπή εξαγωγών με τη συμμετοχή των συναρμοδίων υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης.

Τέλος, προτείνεται να αναλάβουν πρωτοβουλίες τα επιμελητήρια ανταποκρινόμενα στον θεσμικό και εμπορικό τους ρόλο   για την προώθηση των προϊόντων.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης  για  θέματα  προώθησης των αγροτικών προϊόντων κ. Ιωάννης  Κατέρης, στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη στην πατρίδα μας και ειδικά στην Ήπειρο δεν πρόκειται να επιτευχθεί αν δεν υπάρξει στροφή στον πρωτογενή τομέα, "ώστε με όπλο τη σημερινή τους ποιότητα να γίνουν πιο ανταγωνιστικότητα, να κερδίσουν νέες αγορές,  και  να μην επηρεάζονται από τυχόν τοπικές κρίσεις, όπως συμβαίνει σήμερα με τη διαμάχη Ρωσίας- Ουκρανίας". 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, συμπλήρωσε,  έδωσε μάχη για να διασφαλιστεί  η ανάθεση στις Περιφέρειες του 1/3 του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ για τη διευκόλυνση των εξαγωγών εσπεριδοειδών και ακτινιδίων, ανέφερε ότι μια παρέμβαση που πρέπει να εξεταστεί είναι η κατασκευή σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων. Τέλος επεσήμανε, ότι αμέσως μετά το εμπάργκο που κηρύχθηκε από την Ε.Ε., η  Περιφερειακή Αρχή, δια του Περιφερειάρχη ζήτησε να ληφθούν έγκαιρα μέτρα προστασίας των παραγωγών, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια θα συνδράμει τις κινήσεις Συνεταιρισμών και παραγωγών να αναζητήσουν νέες ξένες αγορές. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τοποθετήθηκαν πολλοί σύμβουλοι και καταληκτικά αποφασίστηκε η έκδοση ψηφίσματος. 

 

Εισήσηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Βασίλη Ψαθά:

Παραγωγή και διάθεση ακτινιδίων στην Ήπειρο

Στην Ελλάδα η παραγωγή ακτινιδίων ανέρχεται στους 120.000-150.000 tn και αφορά κυρίως τις Π.Ε Άρτας, Πιερίας και Καβάλας. Από αυτές τις ποσότητες 15.000 tn περίπου διοχετεύονται στην εσωτερική αγορά ενώ οι υπόλοιποι εξάγονται σε χώρες της Ε.Ε και τρίτες χώρες. 

Το 40% περίπου της παραγωγής εξάγεται στην Ρωσία και την Ουκρανία.

Σε ότι αφορά την Ήπειρο παραγωγή ακτινιδίων έχουμε στις Π.Ε Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. Η μεγαλύτερη παραγωγή αφορά την Π.Ε Άρτας όπου το 2013 ανήλθε στους 40.000 tn περίπου. Από αυτούς 260tn εξήχθησαν στην Ρωσία και την Ουκρανία ενώ από τις Π.Ε Πρέβεζας και Θεσπρωτίας δεν στάλθηκαν ακτινίδια σε αυτές τις χώρες σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από το ΥΠ.Α.Α.Τ και τις Δ.Α.Ο.Κ των Π.Ε. Στον πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι ποσότητες ακτινιδίων και εσπεριδοειδών που στάλθηκαν στην Ρωσία και την Ουκρανία τα έτη 2012 και 2013.

Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι μεγάλες ποσότητες ακτινιδίων έχουν σταλεί στην Ουκρανία και τη Ρωσία από συσκευαστήρια και εμπόρους άλλων Π.Ε και ειδικότερα της Ημαθίας (Βέροια) και Πέλλας (Έδεσσα, Γιαννιτσά). Στις συγκεκριμένες περιοχές έμποροι αγοράζουν προϊόν, το συσκευάζουν στα συσκευαστήρια των παραπάνω περιοχών και το εξάγουν. Έτσι από την Ημαθία το 2013 στάλθηκαν στην Ρωσία 11.000 tn περίπου.

Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο ποσότητες ακτινιδίων να εξάγονται από την Ελλάδα σε άλλες χώρες όπως Σκόπια ή Σερβία και από εκεί να οδηγούνται στην Ουκρανία ή τη Ρωσία.   

Σύμφωνα με τους κύκλους της αγοράς μια μεγάλη ποσότητα ακτινιδίων θα διοχετευτεί στην αγορά της Ρωσίας μέσω άλλων χωρών όπως μέσω της Λευκορωσίας ή των Σκοπίων. Οι υπόλοιπες ποσότητες εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν από νέες αγορές. Εταιρίες που εμπορεύονται ακτινίδια έχουν καταφέρει να στείλουν ακτινίδια σε χώρες όπως η Κίνα, ο Λίβανος, η Αμερική αλλά και η Ινδονησία. Εκτιμάται λοιπόν ότι όλη η παραγωγή θα απορροφηθεί χωρίς προβλήματα.

Από τα μέσα Οκτωβρίου έχει ξεκινήσει στην Ήπειρο η συγκομιδή ακτινιδίων. Παρατηρείται σημαντικό ενδιαφέρον από τους εμπόρους αλλά και ικανοποιητικές τιμές ( 0,35-0,38 Ευρώ/Κιλό). Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι το Υπουργείο έχει εξαγγείλει και το μέτρο της απόσυρσης (0,29 Ευρώ/Κιλό). Μέχρι στιγμής ομάδες παραγωγών ή συνεταιρισμοί δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μέτρο κάτι που αποδεικνύει ότι παραγωγοί και έμποροι πιστεύουν ότι η παραγωγή θα απορροφηθεί από την αγορά.

Σε ότι αφορά τα εσπεριδοειδή η συγκομιδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Οι εξαγωγές προς Ρωσία και Ουκρανία είναι μικρές σε σχέση με την παραγωγή και πιστεύουμε ότι δεν θα επηρεάσουν σημαντικά την εμπορία. Και σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι θα εξαχθούν εσπεριδοειδή μέσω άλλων χωρών προς τη Ρωσία και την Ουκρανία. 

 

 

Go to top