Στην τελική φάση αξιολόγησης του διαγωνισμού των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα 2015 (www.epsa2015.eu) επελέγη να συμμετέχει το έργο «Οδηγός του Πολίτη» της Περιφέρειας Ηπείρου, συναγωνιζόμενο συνολικά 264 έργα από 36 ευρωπαϊκές χώρες.

Ο διαγωνισμός των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα ξεκίνησε το 2007 και πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν έργα, τα οποία έχουν υλοποιηθεί σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα φετινά βραβεία έχουν ως θέμα «Ο Δημόσιος Τομέας ως Συνεργάτης για μια Καλύτερη Κοινωνία» 

Ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου είναι μια δομημένη αποτύπωση των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως χαρακτηριστικό την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η διάθεση της πληροφορίας στους πολίτες πραγματοποιείται μέσω του δικτυακού τόπου www.politis.gov.gr, ο οποίος δημιουργήθηκε με Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Βρίσκεται σε λειτουργία από τον Μάρτιο του 2014, έχει τύχει πανελλαδικής αναγνώρισης και έχει αγγίξει τον πυρήνα της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή τις διοικητικές διαδικασίες. Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε διαδικασία είναι αναλυτικές και περιλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, τα βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρόνος διεκπεραίωσης, τα σχετικά έντυπα για μεταφόρτωση κ.ά. 

Ο εν λόγω δικτυακός τόπος, ο οποίος εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες της Ηπείρου, θα ενημερώνεται συνεχώς τόσο με νέες διαδικασίες όσο και με όλες τις αλλαγές που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα κάποια διαφοροποίηση στο νομικό πλαίσιο, στα έντυπα ή σε οτιδήποτε άλλο.  Στόχος είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες, με το οποίο θα εξοικονομούν χρόνο στην καθημερινότητα τους, αφού θα μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και να αποκτούν έντυπα χωρίς να απαιτείται κάθε φορά η μετακίνησή τους στα γραφεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019

Μετά την κατά πλειοψηφία έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο (συνεδρίαση Παρασκευής 15-5-2015), το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου 2015-2019 έχει αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.php.gov.gr), στην στήλη "Προγράμματα & δράσεις" (http://www.php.gov.gr/images/stories/epixeirisiako_programma_2015-2019.pdf). 

Υποβολή προτάσεων μέχρι την ημερομηνία σύγκλισης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. 

 

jsn-modulecontainer">

Μεταβιβάζεται 'Αδεια Ταξί

Μοντέλο αυτοκινήτου Volkswagen Passat του 2005, 1900cc
Τιμή συζητήσιμη
Τηλ. 6955659939

-----------------------------------------------------------------

ΠΩΛEITAI EKTAΣH ΣYNOΛIKOY EMBAΔOY 6800 T.M. ΣTON AΓIO ΔHMHTPIO ΠETA APTAΣ. ΔEYTEPH ΓPAMMH EΠI THΣ EΘNIKHΣ OΔOY APTAΣ – TPIKAΛΩN, 100 METPA AΠO THN EIΣOΔO AΓIOY ΔHMHTPIOY.
OIKOΔOMEI 400 TM ΓIA OIKIA.
KATAΛΛHΛO KAI ΓIA ΔYO AΓOPAΣTEΣ KAΘΩΣ EXEI ΔYO ΣYMBOΛAIA 4000 TM KAI 2800 TM.
ΤΗΛ. 6975 863618

Go to top