Ταυτόσημη απάντηση σε παρεμβάσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης  για το ζήτημα της επιλεξιμότητας εκτάσεων βοσκοτόπων στην Περιφέρεια Ηπείρου, έδωσαν με έγγραφά τους,  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου κ. Μόσχος Κορασίδης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) κ. Γρηγόρης Αποστολάκος.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

«Ο επανακαθορισμός της επιλέξιμης έκτασης των βοσκοτόπων για την Ελλάδα σύμφωνα με τον τρέχοντα ορισμό του αρθρ. 2 του Καν. 1120/2009 της τρέχουσας ΚΑΠ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έκδοσης την 28η Ιουνίου 2012. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, εφαρμόστηκαν συγκεκριμένη μεθοδολογία και κριτήρια  που  συμφωνήθηκαν μεταξύ των ελληνικών αρχών και της αρμόδιας υπηρεσίας της Ε.Ε. σύμφωνα κατά το δυνατόν με το αρθρ. 2 του Καν. 1120/2009. Στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ που θα ισχύσει για τη νέα εξαετία, πολλά από τα θέματα που θίγονται (ορισμός βοσκοτόπων, επιλεξιμότητα θαμνωδών ή ξυλωδών βλαστήσεων ως βοσκότοποι κ.α.) έχουν ήδη συμφωνηθεί …

Οι κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) αρμόδιες για την εισαγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΠΕΚΕΠΕ, των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης των παραγωγών (ΑΕΕ2013) είχαν ενημερωθεί εγκαίρως για το σχέδιο δράσης για τα βοσκοτόπια, καθώς και για τη μείωση της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο επικράτειας.  Επίσης γνώριζαν ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό με βάση τον οποίο ορίζονται τα βοσκοτόπια έτσι ώστε να αποφύγουμε καταλογισμούς (πρόστιμα) που θα επιβάρυναν το σύνολο των πολιτών της χώρας. Το ΥΠΑΑΤ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ  με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέρον και τη διασφάλιση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, προχωρά σε συνεργασία των Περιφερειακών τους Διευθύνσεων και παράλληλη παροχή στοιχείων σε ΕΑΣ, Δήμους και Συλλόγους Κτηνοτρόφων, ώστε να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες εκτάσεις βοσκοτόπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξιολογεί τεκμηριωμένες ενστάσεις επί των συντελεστών επιλεξιμότητας. Τέλος προχωρά στην αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και άλλων περιοχών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως επιλέξιμοι βοσκότοποι».

jsn-modulecontainer">

ZHTETAI BΡΕΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

Παλιό βρεφικό κρεβάτι ζητείται ΔΩΡΕΑΝ. ΑΡΤΑ τηλ. 6983 464977

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΛΥΟΜΕΝΟΥ

Πωλείται σκελετός λυόμενου για γραφείο, αποθήκη, εξοχικό, 2,5 Χ 6 μέτρα, με δοκούς 6 Χ 6 εκ., βαμμένος. Τιμή ΜΟΝΟ 250 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ενός τόνου, 100 ευρώ. Τηλ. 6983 464977

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Τριάρι 1ου ορόφου, Πραμάντων 2 - Άρτα. Τιμή 100 ευρώ/μήνα. Πληροφορίες 6940 568614.

Go to top