Το Υπουργείο Οικονομικών θα μελετήσει και θα εκπονήσει, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, σύστημα καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, ώστε οι τιμές να αντανακλούν όσο το δυνατό πιστότερα τις εμπορικές τιμές.

Αυτό αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελη στη νέα Ερώτηση (υπ’ αρ. πρωτ. 999/2014) που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης για το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι σχετική Ερώτηση για τη διόρθωση των συντελεστών υπολογισμού του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στην Αμφιθέα Ιωαννίνων, που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης τον περασμένο Φεβρουάριο (αρ. πρωτ. 6005/05.02.2014), δεν απαντήθηκε ενώ οι σχετικές τρεις Επίκαιρες Ερωτήσεις του, δεν συζητήθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής λόγω «κωλύματος» του Υπουργού.

Έτσι, ο Σταύρος Καλογιάννης επανήλθε τον περασμένο Ιούλιο, ερωτώντας το νέο Υπουργό Οικονομικών εάν προτίθεται να προβεί σε αναθεώρηση των τιμών ζώνης όχι μόνο στην Αμφιθέα αλλά σε ολόκληρο το Νομό Ιωαννίνων, ώστε αυτές να προσαρμοστούν στις τιμές της αγοράς.

Στην Ερώτησή του ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Το μεγαλύτερο μέρος του νομού Ιωαννίνων είναι ορεινό και σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές ζώνης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε διαμερίσματα όπως το Μονοδένδρι Ζαγορίου, η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ενώ στο Πάπιγκο σε 1.300 ευρώ! Υψηλές είναι οι τιμές ζώνης και στους οικισμούς των Δήμων Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων. Σε οικισμούς του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπως η Ελεούσα, η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.100 - 1.200 ευρώ ενώ και ο Συντελεστής Εμπορικότητας είναι πολύ υψηλός.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι παραδοσιακοί οικισμοί.

Ο οικισμός Αμφιθέας του Δήμου Ιωαννιτών, με τιμή ζώνης 1.300 ευρώ, έχει χαρακτηριστεί «παραδοσιακός», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 26.9.1979 (Διάταγμα Ζαγορίου) όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ 15.6.1995».

Και κατέληγε ερωτώντας:

«Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου:

α) να προβεί σε αναπροσαρμογή του αντικειμενικού συστήματος ώστε οι τιμές ζώνης στο Νομό Ιωαννίνων να προσαρμοστούν στις τιμές της αγοράς και πότε;

β) να προβεί σε διόρθωση των λαθών στον υπολογισμό του ΦΑΠ των παρελθόντων ετών (2011 – 2013) με νέο Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) εναρμονισμένο με τον πραγματικό Συντελεστή Δόμησης;»

 

Ο Υπουργός Οικονομικών στην απάντησή του (έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ: ΓΚΕ 1135060 ΕΞ 2014/364/369), μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: 

«Από 1.1.2011 εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο αντικειμενικό σύστημα φορολογητέας αξίας των ακινήτων 349 οικισμοί της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με την αρ. πρωτ: 1175023/3752/00ΤΥ/Δ’/28-12-2010/ΠΟΛ.1200 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο καθορισμός των τιμών ζωνών των αντικειμενικών αξιών καθώς και των συντελεστών εμπορικότητας που ίσχυσαν για τους οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων με την πιο πάνω απόφαση βασίστηκε στα εμπορικά δεδομένα της αγοράς των ακινήτων που ίσχυσαν τη δεδομένη χρονική στιγμή

Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του Αντικειμενικού συστήματος δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά των ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών, οι οποίες γίνονται συνολικά για όλες τις περιοχές της Χώρας και όχι μεμονωμένα για κάποια περιοχή. 

Στο πλαίσιο αυτό με την αριθ. Δ6Α 111284 ΕΞ 2014/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ψο04Η-ΓΗ7) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συστήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή με έργο τη μελέτη και την εκπόνηση συστήματος καθορισμού διοικητικών τιμών και τιμών ζώνης για τα ακίνητα της χώρας, οι οποίες θα αντανακλούν όσο το δυνατόν πιστότερα τις αγοραίες τιμές, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος».

«Δυστυχώς», επισημαίνει ο Σταύρος Καλογιάννης, «ο κ. Υπουργός δεν αναφέρει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής. Αυτό πού αναφέρεται στην σχετική Απόφασή του Δ6Α 111284 ΕΞ 2014, δηλαδή να έχουν καταρτιστεί δείκτες τιμών ακινήτων μέχρι τον Ιανουάριο του 2016, δεν είναι ικανοποιητικό, διότι αφήνει σε εκκρεμότητα την άρση των αδικιών του ΕΝΦΙΑ».

Κατόπιν αυτών, ο Σταύρος Καλογιάννης θα επανέλθει στη Βουλή, ζητώντας επίσπευση του έργου της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Γνωριμία με Κυρία

Συνταξιούχος δημοσίου, 60 ετών εμφανίσιμος, ζητά γνωριμία με σοβαρή κυρία και εμφανίσιμη, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις (κατά προτίμηση ελεύθερη) από 40 έως 55 ετών για γνωριμία, συγκατοίκηση και ότι άλλο προκύψει στο μέλλον.

Κος Αντώνης.

Τηλ. 698 777 4972

Go to top