Κατά την διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου για την έρευνα και την τεχνολογία μίλησε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στύλιος.

Ο κ. Στύλιος στην ομιλία του ανέφερε ότι η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία αποτελούν σημαντικούς τομείς για την οικονομική ανάπτυξη κάθε κράτους και ακόμη πιο σημαντικούς για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.

Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά, τόνισε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα κράτη που βρίσκονται σήμερα σε τροχιά ανάπτυξης για να διαπιστώσουμε πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του επεσήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός πολυκεντρικού μοντέλου ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα, τονίζοντας ότι: «το το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να το υπηρετήσει καθώς σπάει τον υδροκεφαλισμό που υπάρχει στους τομείς της έρευνας. Έρχεται να υπηρετήσει την αποκέντρωση και την προσφορά των παραπάνω τομέων στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και φυσικά να δώσει προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες. Διαμορφώνει ένα νέο τοπίο όπου δημιουργείται ποιοτική υπεραξία για όλους. Συνδέει τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα με την πραγματική οικονομία της αγοράς δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.»

Καταλήγοντας ο κ. Στύλιος επεσήμανε ότι: «Το παρόν νομοσχέδιο αποβλέπει στη διαμόρφωση ευέλικτης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στοχεύει στην ενίσχυση, την παραγωγή και αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού και των ερευνητικών υποδομών της χώρας με όρους Αριστείας και διαρκούς αξιολόγησης, στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους τομείς Έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας Αλλά στοχεύει στην τόνωση του ιδιωτικού τομέα, στην άρση των ανασχετικών παραγόντων προώθησης των ερευνητικών ιδεών προς όφελος της καινοτομίας, στην ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία, στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και στην αντιμετώπιση οικονομικών, κοινωνικών, εθνικών και παγκόσμιων προκλήσεων.»

 

 

 

 

Go to top