Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Στύλιος, σε συνεργασία με Βουλευτές της Ν.Δ. κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το θέμα της ερώτησης αφορά την  ταλαιπωρία που υφίστανται οι αγρότες  λόγω της μη λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος του ΟΠΕΚΕΚΕ για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων εδώ και τέσσερεις περίπου μήνες. Ο κ. Στύλιος επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή είναι   αδικαιολόγητη και  παρατηρείται για πρώτη φορά σε τέτοια χρονική έκταση .

Ο παραγωγοί μας συνεχίζει ο κ. Στύλιος, αδυνατούν να προμηθευτούν από το διαδικτυακό τόπο του ΟΠΕΚΕΠΕ την απαραίτητη βεβαίωση που πιστοποιεί ότι είναι κατά το κύριο επάγγελμα αγρότες και εξαναγκάζονται σε γραφειοκρατική ταλαιπωρία αφού πρέπει να προσφύγουν αρχικά στον Οργανισμό και στη συνέχεια στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ). Συνεπώς, το κλειστό ηλεκτρονικό μητρώο εμποδίζει τους παραγωγούς σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, να προμηθευτούν στον κατάλληλο χρόνο τη σχετική βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να ταχτοποιήσουν μια σειρά καθημερινών θεμάτων όπως για παράδειγμα την αφορά καλλιεργήσιμης έκτασης, επαγγελματικού αυτοκινήτου, την έγκριση αιτήσεων για υπαίθριο εμπόριο, λαϊκές αγορές κλπ.

Καταλήγοντας, ο κ. Στύλιος ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:

• Γιατί παραμένει εδώ και τέσσερεις μήνες κλειστό το ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για το μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων;

• Πότε προβλέπεται να ανοίξει και ποιες άμεσες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση;    

 

Go to top