Ο Γιώργος Στύλιος, με ερώτησή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, φέρνει στη Βουλή το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων στις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εγκρίθηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Κατέχει, αναφέρει ο κ. Στύλιος, κεντρική θέση στην προσπάθεια για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Τρία περίπου χρόνια μετά την έγκριση του προγράμματος, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για την εκκίνηση της διαδικασίας υλοποίησης του. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε μια πρόσκληση διαχειριστικής αρχής, ενώ ο οδηγός εφαρμογής για τις δράσεις, λάμπει δια της απουσίας του.Η κωλυσιεργία αυτήέχει καταστροφικές συνέπειες, δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της καινοτομίας και κατά συνέπεια της ανάπτυξης. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τα εργαλεία για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για μια ακόμη φορά αδρανεί. Ταυτόχρονα, ο ΟΟΣΑ σε σχετική του έκθεση  αναφέρεται στο πρόβλημα της ολοένα και αυξανόμενης διαρροής εγκεφάλωναπό τη χώρα μας. 

Ο Βουλευτής καταλήγει ερωτώντας τους αρμόδιους Υπουργούς:

• Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να επισπευστούν οι διαδικασίες υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ;

• Ποιος είναι ο αριθμός των μεταπτυχιακών υποτρόφων, των μεταδιδακτορικών ερευνητών και του τεχνικού προσωπικού που έχει εκπαιδευτεί και απασχοληθεί σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν την προηγούμενη Προγραμματική περίοδο (μέχρι και το 2014);

• Ποίος είναι ο αντίστοιχος αριθμός από τις αρχές του 2015;

• Ποιος ο προγραμματισμός για τον οδηγό εφαρμογής ;

• Πότε θα προκηρυχθούν οι δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος;

 

«Κυβερνητική απραξία για την αντιμετώπιση των ζωονόσων»

Στη Βουλή με ερώτησή του προς τον αρμόδιο Υπουργό, φέρνει ο Γιώργος Στύλιος, το θέμα της μεγάλης καθυστέρησης στη δρομολόγηση των ενεργειών για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Ως συνέπεια το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων δεν διασφαλίζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής, που υπολειτουργεί. Είναι γνωστή η πληγή που δέχτηκε το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων μας τα προηγούμενα έτη από τις λοιμώδεις ασθένειες όπως ο καταρροϊκός πυρετός. Για το σκοπό αυτό, θεσπίστηκε ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας. Σύμφωνα με το Νόμο, στόχος του θεσμού είναι: «…Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων…». 

Στην πράξη, ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής εφαρμόζεται μόνο για το πρόγραμμα εκρίζωσης του μελιταίου πυρετού χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για τις υπόλοιπες ασθένειες. Επιπλέον, λόγω μη έκδοσης ΚΥΑ καθορισμού αμοιβής των κτηνιάτρων εκτροφής, αυτή θα καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.

«Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση των ζωονόσων, ενώ η πρόληψή τους κοστίζει πολύ λιγότερο σε σχέση με την καταστολή», αναφέρει ο κ. Στύλιος, ερωτώντας τον Υπουργό:

• Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής;

• Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε προκειμένου να εξασφαλίσετε την προστασία του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτρόφων μας;

 

 

 

 

 

 

 

Go to top