Ερώτηση για την κατανομή των κονδυλίων που αφορούν το Πρόγραμμα Νέων Αγροτών για το 2014 κατέθεσε ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στύλιος.

Ο κ. Στύλιος στην ερώτησή του αναφέρει ότι στο Μέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 140.000.000 €. Από το παραπάνω ποσό των 140.000.000 € στην Περιφέρεια της Ηπείρου, μια κατεξοχήν περιοχή που στηρίζεται στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, διατίθενται μόνο 5.100.000 €. Την ίδια ώρα άλλες περιφέρειες χρηματοδοτούνται με διπλάσια ή υπερδιπλάσια ποσά, όπως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 32.400.000 € ή η Περιφέρεια Κρήτης με 22.800.000 €.

Από την κατανομή του ποσού στις περιφέρειες, τονίζει ο κ. Στύλιος,  είναι σαφές οτι δεν ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Ήπειρος είναι μια από τις φτωχότερες περιφέρειες όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Συνεπώς, η κατανομή του ποσού δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγκλισης και της κάλυψης των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών.

Καταλήγοντας την ερώτησή του ο κ. Στύλιος ερωτά τον αρμόδιο Υπουργό:
1. Με ποια κριτήρια κατανεμήθηκε το ποσό των 140.000.000 € στις περιφέρειες της χώρας;
2. Είναι στην πρόθεση του Υπουργείου να αποκαταστήσει την παραπάνω αδικία;

Go to top