Απαντήσεις δόθηκαν από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδη και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα στην Αναφορά (υπ’ αριθ. πρωτ.: 1062/2014) που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης με θέμα το υψηλό επιτόκιο που βαρύνει τις προκαταβολές για την εκτέλεση δημόσιων έργων.

Στην Αναφορά του ο Σταύρος Καλογιάννης είχε επισυνάψει έγγραφο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), με το οποίο εκφράζονταν διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο «συνεχίζει να παρακρατεί από τις προκαταβολές που καταβάλλει κατά την έναρξη δημοσίων έργων επιτόκιο 4,85%» βάσει των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που είχαν δημοπρατηθεί το 2010, όταν έχει δημοπρατήσει τακτικά έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο έως 2,05%.

Στην απάντησή του ο αν. Υπουργός κ. Χ. Σταϊκούρας παραπέμπει σε σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στο οποίο αναφέρεται ότι: «Μετά τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στις αγορές … αναμένεται σε εύλογο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθεί έκδοση εντόκου γραμματίου ετήσιας διάρκειας, το οποίο όμως δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων δεδομένου ότι εξαρτάται από τις συνθήκες των αγορών».

Παράλληλα, ο Υπουργός Υποδομών κ. Χρυσοχοΐδης στην απάντησή του αναφέρει ότι «… για την περαιτέρω αναπροσαρμογή του επιτοκίου των προκαταβολών σε αναδόχους δημοσίων έργων απαιτείται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών. Συνεπώς, η έκδοση ΚΥΑ με την οποία θα μειώνεται το ως άνω επιτόκιο, προϋποθέτει διερεύνηση του θέματος και συναίνεση του Υπουργείου Οικονομικών.».

Βάσει των ανωτέρω ο Σταύρος Καλογιάννης επανήλθε, καταθέτοντας Ερώτηση στη Βουλή (αριθ. πρωτ.: 2584/16.09.2014) απευθυνόμενη στον Υπουργό Οικονομικών, ζητώντας να ενημερωθεί εάν προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να επισπεύσει την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ που θα μειώσει το υψηλό επιτόκιο για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε μια περίοδο που αυτές αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες.

 

 

 

Go to top