Τις χαμηλές επιδόσεις που έχει καταγράψει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από το 2011 μέχρι σήμερα πιστοποιούν τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελης. Σύμφωνα με αυτά, τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που έχουν ήδη εισπραχθεί και μεταφερθεί για απομείωση του δημοσίου χρέους ανέρχονται σε μόλις 3 δις ευρώ. 

Αυτό αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών στη Ερώτηση (υπ’ αριθ. πρωτ.: 2916/2014) που είχε καταθέσει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης για δεύτερη φορά για το θέμα αυτό, καθώς η πρώτη (υπ’ αριθ. πρωτ.: 1760/2014) δεν απαντήθηκε.

Συγκεκριμένα ο Σταύρος Καλογιάννης στην Ερώτησή του ζητούσε:

• Ποια είναι τα ποσά, ανά έτος, που έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων;

• Ποιοι είναι οι ετήσιοι στόχοι που είχαν τεθεί από το Υπουργείο και τη Διοίκηση του Ταμείου, και σε ποιο ποσοστό αυτοί έχουν επιτευχθεί; 

• Ποιοι οι στόχοι του Ταμείου για το 2014 καθώς και για τα έτη 2015 και 2016;

• Ποια η πορεία αποκρατικοποίησης της Εγνατίας οδού;

Ο Υπουργός Οικονομικών στην απάντησή του (υπ’ αριθ. πρτ.: ΓΚΕ 1141166 ΕΞ 2014/652/21.10.2014) επικαλείται έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο αναφέρεται ότι «τα ποσά που έχει εισπράξει έως σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ, από την αξιοποίηση περιουσιακών του στοιχείων, ανέρχονται σε 1,56 δις το έτος 2011, σε 22 εκατομμύρια ευρώ το έτος 2012, σε 1,04 δις ευρώ το έτος 2013 και σε 325 εκατομμύρια για το έτος 2014 έως σήμερα. 

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει από το 2011 έως σήμερα ολοκληρώσει συμφωνίες ύψους 5 δις ευρώ ενώ τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και μεταφερθεί για απομείωση του δημόσιου χρέους ανέρχονται σε 3 δις ευρώ. 

Στο έγγραφο αναφέρεται επίσης ότι, «σύμφωνα με το Επικαιροποιημένο Μνημόνιο, οι εισπρακτικοί στόχοι του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων ανέρχονται σωρευτικά από το 2011 έως το 2014 σε 4,106 δις ευρώ, έως το 2015 σε 6,329 δις ευρώ, ενώ έως το 2016 σε 9,681 δις ευρώ. Οι αντίστοιχοι στόχοι είναι για το 2014 είναι 1,50 δις ευρώ, για το 2015 είναι 2,22 δις ευρώ και για το 2016 είναι 3,35 δις ευρώ.

Σχετικά με την έναρξη του διαγωνισμού παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων αυτού, υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ υπήρξε μεταβολή στον σχεδιασμό προκειμένου να επιτευχθεί σύστημα το οποίο θα πληροί τις απαιτήσεις αναλογικής χρεώσεως των χρηστών του αυτοκινητόδρομου. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι σε αναμονή των απαραίτητων ενεργειών του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ για τον καθορισμό και την εξειδίκευση του συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων αλλά και την εξειδίκευση της εφαρμοστέας πολιτικής διοδίων που απαιτεί την προηγούμενη έκδοση υπουργικής απόφασης. ….Μετά τη οριστική διαμόρφωση του εφαρμοστέου συστήματος αναλογικών διοδίων και της πολιτικής διοδίων, το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να εκκινήσει άμεσα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού». 

Τέλος, σχετικά με τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης των ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, έπειτα από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση μεταβίβασης του 34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ στο ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο τις έχει θέσει σε αναστολή και βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των δυνατοτήτων αξιοποίησης των συμμετοχών του στις εν λόγω εταιρίες.

Ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε σχετικά: 

«Δυστυχώς, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του ΤΑΙΠΕΔ στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων είναι πενιχρά και χαμηλότερα των στόχων που έχουν τεθεί. Παρά τα όσα λέγονται, ανεύθυνα πολλές φορές, περί δήθεν «ξεπουλήματος» περιουσίας του Δημοσίου, από την απάντηση του Υπουργού προκύπτει ότι οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης στη χώρα προχωρούν με αργό ρυθμό. Προφανώς υπάρχουν εμπόδια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά δημιουργούνται και νέα λόγω ιδεολογικών αγκυλώσεων.

Όμως για να μειωθεί το χρέος της χώρας πρέπει να γίνει σαφές ότι οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να επιταχυνθούν, πάντα με διαφάνεια και με διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος».

 

Go to top