Με την έγκριση στις 18-12-2014 των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η δρομολόγηση της κατασκευής του έργου αντιπλημμυρικής Προστασίας της πόλης της Άρτας και  της Οριοθέτησης και Διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αράχθου, αποτελεί πλέον και τυπικά και ουσιαστικά μια πραγματικότητα, κορυφαίας  σημασίας για την Περιφέρεια της Άρτας.

Με τη σχετική Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εγκρίνονται έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα» και ειδικότερα στο θεματικό στόχο 5, και στην Δράση 4.

Ένα έργο που η πόλη της Άρτας αλλά και η ευρύτερη περιοχή περίμενε επί δεκαετίες,  εγκρίθηκε και εντάσσεται ονομαστικά, με τον πιο επίσημο τρόπο στα μεγάλα έργα του επιχειρησιακού προγράμματος  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Υποδομών, ενώ αντίστοιχη διαδικασία είναι σε εξέλιξη και στον προγραμματισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  που ακολουθεί. Είναι από τα ελάχιστα έργα του συγκεκριμένου προγράμματος  για τα οποία γίνεται ονομαστική αναφορά.  Εντάσσεται στα εμπροσθοβαρή έργα, που σημαίνει άμεση χρηματοδότηση. 

Έχω ήδη αναφερθεί στις  πολύμηνες προσπάθειες που έχουν γίνει για να λυθούν τεχνικά ζητήματα και για να υπάρξει η πολιτική απόφαση για την ένταξη ενός έργου  με προεκτιμόμενο προϋπολογισμό 78 εκατομμυρίων ΕΥΡΩ περίπου, στον προγραμματισμό του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ).

Η αξία και η σημασία του έργου είναι γνωστή σε όλους και ιδιαίτερα στις Δημοτικές Αρχές για τις οποίες ήταν βασική προτεραιότητα η αντιπλημμυρική προστασία  με την οριοθέτηση και διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου, έργο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό, ιδιαίτερα σε σχέση και με την επίλυση του οικιστικού προβλήματος προς την περιοχή της Ελεούσας.

Ένα έργο που έρχεται ακριβώς την στιγμή που ξεκινά το νέο πρόγραμμα αλλά και σε μια εποχή με πολλά προβλήματα στην τοπική κοινωνία και στην τοπική οικονομία, μέσα από την γενικότερη κρίση που βίωσε και βιώνει η χώρα μας, και δείχνει πως μπορούμε να έχουμε και αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια.

Μαζί με την ικανοποίησή  μου θέλω για μια ακόμα φορά να αναγνωρίσω τη θετική ανταπόκριση των συναρμόδιων Υπουργείων και των πολιτικών ηγεσιών τους, για την κατασκευή του έργου αυτού, όπως επίσης και να τονίσω την αναγκαία υποστήριξη απ’ όλους και ιδιαίτερα από το Δήμο Άρτας, για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου που θα επηρεάσει ιδιαίτερα θετικά την ευρύτερη αναπτυξιακή προοπτική της Άρτας.

 

Go to top