Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Άρτας κ. Γιώργος Στύλιος κατέθεσε στους Υπουργούς Οικονομικών, καθώς και Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ερώτηση σχετικά με το θέμα της δέσμευσης των αποθεματικών  του ΟΠΕΚΕΠΕ για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, τονίζοντας ότι θα οδηγήσει σε επιπλέον κλιμάκωση του προβλήματος ρευστότητας των αγροτών μας. Παράλληλα, συνυπέγραψε με άλλους 16 Βουλευτές ερώτηση για το ίδιο θέμα. 

Ακολουθεί η ερώτηση όπως κατατέθηκε: 

«Με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Π. Λαφαζάνης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Δ. Μάρδας, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών του Δημοσίου, θα αξιοποιηθούν τα χρηματικά διαθέσιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τα κοινοτικά προγράμματα επιδότησης των Ελλήνων αγροτών. Με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται άμεσα για την πληρωμή των αγροτών θα μεταφερθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Σκοπός των κοινοτικών αυτών προγραμμάτων είναι ως επί το πλείστο η επιχειρηματική δραστηριοποίηση ατόμων στον πρωτογενή τομέα. Στην πλειοψηφία τους, τα προγράμματα αυτά, αποσκοπούν στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αγροτική επαγγελματική κατάρτιση, τη δικτύωση και την υποστήριξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα. Σε έρευνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο το 2012 καταγράφεται το ενδιαφέρον 1.500.000 αστών να εργασθούν στην ύπαιθρο με τους μισούς από αυτούς να θέλουν να ασχοληθούν με αγροτικά επαγγέλματα. Ο συνδυασμός έλλειψης βασικών  γνώσεων και δεξιοτήτων του αστικού πληθυσμού ως προς τα αγροτικά θέματα με την αυξημένη ζήτηση που έχουν τα αγροτικά επαγγέλματα αναδεικνύει την αξία, την επικαιρότητα και την αναγκαιότητα των προγραμμάτων αυτών. 

Με την χώρα μας να κατέχει τα θλιβερά πρωτεία στα ποσοστά ανεργίας στην Ευρωπαϊκή ένωση η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα αποτελεί σημαντική διέξοδο. Δεδομένου ότι ο πολλαπλασιαστής απασχόλησης του αγροτικού τομέα είναι 4,7 (αν ασχοληθεί κάποιος σε αγροτικό επάγγελμα θα δημιουργηθούν άλλες 4,7 θέσεις εργασίας στην Ελληνική συνολική απασχόληση) η τόνωση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα αποτελεί σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση της ανεργίας. 

Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι οι αποπληρωμές των αγροτών από τα κοινοτικά προγράμματα συχνά παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ιδιώτες που εισήλθαν στο αγροτικό επάγγελμα μέσω του προγράμματος «Νέοι Αγρότες», οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν λάβει μόνο την πρώτη από τις τρεις δόσεις των επιδοτήσεων που δικαιούνται. Συνεπώς, θεωρείται δεδομένο, ότι με τη μεταφορά των χρημάτων στην ΤτΕ το πρόβλημα ρευστότητας που ήδη υπάρχει, θα γίνει πολύ πιο έντονο. 

Ιδιαίτερα στο νομό Άρτας, όπου με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το 1/3 του πληθυσμού ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα και σε συνδυασμό με τις καταστροφικές πλημμύρες του προηγούμενου μήνα (όπου οι δικαιούχοι δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμη) οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία είναι προφανείς.

Τον Ιανουάριο του 2012 το Ευρωκοινοβούλιο είχε επισημάνει ότι μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της Ε.Ε. πρέπει να είναι η εξασφάλιση τροφής για τους Ευρωπαίους. Η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα η χρήση βέλτιστων επαγγελματικών τεχνικών και η δικτύωση αποτέλεσαν τη λογική και το λόγο ύπαρξης των κοινοτικών αυτών προγραμμάτων (και κονδυλίων). Η διάθεση των ποσών αυτών  αφορά αποκλειστικά επιδοτήσεις ή εισφορές των αγροτών και των ασφαλισμένων. Θεωρώ ότι η χρήση τους  για την αντιμετώπιση της αδυναμίας εκπλήρωσης των ταμειακών υποχρεώσεων του κράτους συνιστά απαράδεκτη ενέργεια».

Ακολουθούν οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους αρμόδιους κ. Υπουργούς

• Ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσει η Κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλίσει απόλυτη διαφάνεια και απρόσκοπτη ρευστότητα στις επιδοτήσεις των αγροτών;

• Η Κυβέρνηση σκέφτεται να εφαρμόσει ανάλογες πρακτικές και σε άλλους Κρατικούς φορείς και αν ναι σε ποιους;

• Πότε θα αποπληρωθούν:

- Η συνδεδεμένη ενίσχυση βαμβακιού;

- Η ολοκληρωμένη των ζαχαρότευτλων;

- Τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και γεωργίας;

- Το υπόλοιπο της εξισωτικής του 2014 και των διορθώσεων για τα έτη 2013 και 2012;

- Η ενιαία ενίσχυση για τα έτη 2014 και 2013;

- Η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον γεωργικό Τομέα;

- Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου σε σημαντικό αριθμό γεωργών; 

- Τα προγράμματα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»; 

• Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

• Η απόφαση για μεταφορά των διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της ΤτΕ δημιουργεί προϋποθέσεις επιβολής προστίμων από την Ε.Ε αφού εν μέρει καταργείται η αυτοτελής λειτουργία του, πράγμα, που απαγορεύεται κατηγορηματικά από την Ε.Ε;

• Η χρήση κοινοτικών κονδυλίων για την αγορά repos είναι σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ;

 

Go to top