Πολλοί από τους συμπολίτες μας που προσέρχονται στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης βρίσκονται μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη.

Τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που τυχαίνει να βρίσκονται στα όρια μεταξύ των περιοχών της τρέχουσας κτηματογράφησης και της πρώτης, όπως για παράδειγμα αγροτεμάχια στα όρια Χαλκιάδων – Κιρκιζατών, Ρόκκα– Καμπής κλπ., είχαν συμπεριληφθεί -χωρίς δική τους ενημέρωση και προφανώς από λάθος-στην πρώτη κτηματογράφηση (1996),παρόλο που σύμφωνα με τα συμβόλαιά τους ανήκουν στην κτηματική περιφέρεια περιοχής υπό κτηματογράφηση, και δεν μπορούν να τα δηλώσουν στην τρέχουσα κτηματογράφηση. Μάλιστα, επειδή οι εγγραφές σε κάποιες περιοχές έχουν γίνει πια οριστικές και έχει παρέλθει κάθε προθεσμία ενστάσεων και διορθώσεων των αρχικών εγγραφών, τα ακίνητα αυτό έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ αμάχητο τεκμήριο ή, όπου δεν έχουν γίνει οριστικές, εμφανίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Για να θεραπευθεί το πρόβλημα αυτό δια της δικαστικής οδού, χρειάζεται η άσκηση πολυδάπανων αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με πολυετή συνήθως χρονική διάρκεια μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης. Το πρόβλημα αυτόδμάλιστα δεν είναι τοπικό. θα μπορούσε να επιλυθεί με πρωτοβουλία του αρμόδιου υπουργού, ώστε να επιτραπεί στους συμπολίτες μας να δηλώσουν τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων αυτών κατά την τρέχουσα κτηματογράφηση, χωρίς να αναγκαστούν στα τεράστια έξοδα ενός πολυετούς δικαστικού αγώνα, έξοδα που συνήθως υπερβαίνουν την αξία των ακινήτων τους. Το αίτημα αυτό γνωρίζω ότι έχει μεταφερθεί προς τη διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου και τον αρμόδιο υπουργό και η κ. Προϊσταμένη του Κτηματολογικού Γραφείου Άρτας.

 

Δημήτριος Λ & Π Λαμπράκης

Δικηγόρος Αρτας

 

 

 

Go to top